Vår vision

Verksamhetsplanen ska vara vägledande i Kristinehamns judoklubbs dagliga verksamhet. Alla medlemmar ska veta vart vi siktar, och där alla är viktiga faktorer för att vi ska uppnå måluppfyllelsen av vår vision 2020.

Kristinehamns judoklubbs vision 2020.

”Bred och mångfaldig judoverksamhet för tvåhundra judoambassadörer”

Vår vision innebär att kontinuerligt öka föreningens medlemsantal och siktar på 200 medlemmar år 2020. Våra medlemmar ska vara ambassadörer för både föreningen och sporten oavsett om de är tävlingsaktiva, styrelsemedlemmar, domare eller engagerade föräldrar – alla har en viktig plats och funktion i Kristinehamns judoklubb. Vi vill på det här sättet bli den främsta och största judoklubben i Värmland.

Vår judoverksamhet ska vara bred och mångfaldig, där utbildning, kunskap och glädje ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill ge alla medlemmar den bästa förutsättningen att utvecklas som individer inom judon.

Vår ambition är att skapa förutsättningar för att fler av våra nuvarande och framtida ungdomar ska ha möjlighet att studera vid Riksjudogymnasiet och även representera svenska landslag i judo. Vi vill vara bland de främsta klubbarna i Sverige på tävlingar men också representera klubben och Sverige på internationella tävlingar.

Vi ska vara en klubb som strategiskt använder oss av medlemmarnas kunskaper och fördelar arbetsuppgifter på ett rättvist sätt inom styrelse och förening.

Vår ekonomi ska vara stabil och förutsägbar, den ska inte primärt bygga på stöd från utomstående organisationer.

Vi vill vara en klubb som kan äga och sköta vår egen lokal. Den ska vara ändamålsenlig och ska kunna användas till träning, utbildning samt tävlingar. Utöver det ska klubben betala medlemmars startavgifter och reseersättningar till tävlingar.

Vår kommunikation med medlemmar och andra organisationer, intresserade, press och föreningar ska vara enkel och tydlig. Vi ska finnas på flera medier, både digitalt och analogt för att kommunicera med bredd.

Vår vision är helt enkelt att vi ska vara en bred och mångfaldig judoverksamhet för tvåhundra judoambassadörer. Enkelt!

Långsiktiga mål kopplat till vår vision 2020

  • Öka medlemsantalet
  • Bedriva en bred judoverksamhet
  • Jobba med utbildning och judoutveckling
  • Få fram duktiga tävlingsjudoka som håller hög svensk- samt internationell standard
  • Ha en stark ekonomi så vi kan betala resor och tävlingar för våra medlemmar
  • Bedriva vår judoverksamhet i en egen och ändamålsenlig dojo
  • Ökad kommunikationen med medlemmarna