Barn och lekjud

Judo för våra yngsta, 4-6 år. Här lär sig barnen judo genom enkla övningar och lekar. Vi tränar barnens kroppskontroll och koordination, samarbetsförmåga och förmågan att kunna följa instruktioner.