ÖVRIGA KLUBBFUNKTIONÄRER

Tränaransvarig: Patrik Gardsiö

E-post:

Telefon:

Graderingsansvarig: Jimmy Pettersson

E-post:

Telefon:

Utbildningsansvarig: Jimmy Pettersson

E-post:

Telefon:

Tävlingsansvarig: Peter Gustavsson

E-post:

Telefon:

Lokalansvarig: Vakant

Styrelsen så länge!

E-post:

Telefon:

Klubbshop ansvarig: Stefan Larsson

E-post:

Telefon:

Informationsansvarig: Styrelsen

E-post:

Telefon:

Jämnställdhetsansvarig: Eugenia Olsson

E-post:

Telefon:

Barn & Ungdomsansvarig: Albin Wik

E-post:

Telefon:

Barn & Ungdomsansvarig: Oscar Gustavsson

E-post:

Telefon:

Idrottslyftsansvarig: Eugenia Olsson

E-post:

Telefon:

Idrottslyftsansvarig: Jimmy Pettersson

E-post:

Telefon:

Sponsringsansvarig: Styrelsen

E-post:

Telefon: