Förtydligande kring gradering!

Då vi närmar oss graderingen med stormsteg, då den kommer äga rum den 4/6 med START 10:00!! Mer detaljerad tidsschema finner ni här...

Vi har tränat graderingsträning på fredagar kl 18:00 under 10 tillfällen denna termin, var av 3 träningar kvar! I och med detta så är det inte så mycket tid kvar och för en del är det snart dags att byta bälte innan terminen är slut.

Dock behöver jag klargöra vissa saker för att undvika missförstånd, besvikelse och oklarheter, och allt detta tagna ur vårat policydokument kring gradering som gällt sedan 2010-03-05, som också tar med det som står i Svenska Judoförbundets Kyu-graderingsbestämmelser som gäller sedan 2017-03-01.

⚠ Viktigt att tänka på gällande gradering: ⚠

En gradering är en prövning, ett test, där utövarna får uppvisa deras kunskaper inom judo.

Dock är det INTE enbart tekniskt utförande som bedöms utan både teoretiska och praktiska kunskaper, där vi vill se utförandet av judo med applicering av dess principer på ett verkligt och logiskt sätt.

Där utövarnas kroppshållning/position, egen balans, rörelse, balansbrytning, position och tajmning, kast och kontroll och beteende bland annat bedöms.

Hur mycket en utövare behöver träna mellan de olika graderna varierar mycket för olika individer, samt att kraven mellan de olika graderna varierar.

Om man får gradera bestäms efter närvaro, träningstimmar, tränade år, ålder, fysisk status (exempelvis motorik och styrka för att utföra teknik), engagemang på träningar och vi beaktar också tävlingsprestationer detta speciellt för ungdomar och vuxna, när man ska ta högre grader.

OBS! Gradering är INGEN självklarhet att uppnå i samband med terminsavslutningar då vi ser på den tränandes utveckling under längre tid. Att inte graderas innebär absolut INTE att den tränande inte är bra nog, det betyder endast att vi som tränare inte anser oss ha sett det tillräckligt hittills!

Vi som tränare gör alltid en individuell bedömning av varje elev under ordinarie träning, om denne är mogen för att pröva för en ny grad. Så långt som möjligt bör man undvika att barn eller ungdomar underkänns på graderingar, varför det ofta är bättre att vara helt klar över att eleven verkligen klarar graderingen än att chansa!

De rekommenderade åldrarna för de olika graderna ger också vägledning om hur mycket träning som bör läggas ner för att förbereda inför nästa grad. Det bör också krävas fler träningstimmar, räknat från den senaste graderingen, för varje högre grad som en elev prövar för.

 

 

För att tydliggöra ännu en gång, vi kommer meddela vilka som har en möjlighet att gradera från nu på Fredag 19/ och kommande vecka. Dock kommer INTE alla få möjligheten denna termin!

Detta beror på ovanstående anledningar och jag ber er att förmedla detta till era barn för att undvika besvikelse och missförstånd bland barnen!

Riktlinjer för gradering i Kristinehamns Judoklubb [2010-03-05]

Svenska Judoförbundets Kyu-graderingsbestämmelser [2017-03-01]

Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta mig!

Önskar er en trevlig vecka och ser fram emot att se vad alla har lärt sig och vad vi behöver träna mer på inför hösten!

 

Jimmy Pettersson
Graderingsansvarig
Ledamot Svenska Judoförbundets Instruktörsutskott
jimmy.pettersson@judo.se

073-941 22 04

Comments

comments

Posted in Uncategorized.