Gradering

Krav för Gradering

Hur mycket en utövare behöver träna mellan de olika graderna varierar mycket för olika individer, samt de varierande kraven mellan de specifika graderna. För en gradering till en specifik grad görs en beaktning av: mognadsnivå (antal tränade timmar, antalet tränade år och ålder) samt den fysiska statusen på den som skall graderas.

Den/de graderingsansvarige/-a, bör göra en individuell bedömning av varje elev under ordinarie träning om denne är mogen för att pröva för en ny grad. Så långt som möjligt bör man undvika att barn eller ungdomar underkänns på graderingar, varför det ofta är bättre att vara helt klar över att eleven verkligen klarar graderingen än att chansa.

De rekommenderade åldrarna för de olika graderna ger också vägledning om hur mycket träning som bör läggas ner för att för bereda inför nästa grad. Det bör också krävas fler träningstimmar, räknat från den senaste graderingen, för varje högre grad som en elev prövar för.

För barn i Nybörjargruppen (7-11 år) skall kontinuerlig träning ske i den ordinarie gruppen samt tidigare krav uppfyllas. För de som tränar i grupperna Avancerade Barn (7-11 år), Avancerade +12 år samt Vuxna Nybörjare/Motion skall kontinuerlig träning i de ordinarie grupperna samt kontinuerlig träning på fredagens teknikträning ske. Då kontinuerligt deltagande vid fredagens teknikträning är obligatorisk för att få gradera.

De olika graderna

Alla våra medlemmar graderar halvgrader både som barn och vuxen, där träningstiden, aktiva år beaktas på samma sätt!

 Bild Grad Minimum
Ålder
(ungefär)
Minimum
Träningstimmar
(till graden)
Minimum
Tränade år
(ungefär)
Gradering/övrigt Download
Vitt bälte, 6 Kyu 7 år Nybörjare Nybörjare Klubb  
Vitt bälte med gul markering, 6 Kyu 7,5 år 10 h 1 termin Klubb

Gult bälte, 5 Kyu 8 år 15 h 1 år Klubb
Gult bälte med orange markering, 5 Kyu 8,5 år 20 h 1,5 år Klubb
Orange bälte, 4 Kyu 9 år 25 h 2 år Klubb
Orange bälte med grön markering, 4 Kyu 10 år 30 h 3 år Klubb
Grönt bälte, 3 Kyu 11 år 40 h 4 år Klubb
Grönt bälte med blå markering. 3 Kyu 12 år 50 h 5 år Klubb
Blått bälte, 2 Kyu 13 år 60 h 6 år Klubb
Blått bälte med brun markering. 2 Kyu 14,5 år 70 h 7,5 år Klubb
Brunt bälte, 1 Kyu 16 år 80 h 9 år Klubb
Svart bälte, 1 Dan 17 år 100 h 10 år SJF  
Svart bälte, 2 Dan 22 år   15 år SJF  
Svart bälte, 3 Dan 27 år   20 år SJF  
Svart bälte, 4 Dan 32 år   25 år SJF  
Svart bälte, 5 Dan 37 år   30 år SJF  
Röd/Vitt bälte,6 Dan 47 år   40 år SJF  
Röd/Vitt bälte, 7 Dan 57 år   50 år EJU/IJF  
Röd/Vitt bälte, 8 Dan 67 år   60 år EJU/IJF  
Rött bälte, 9 Dan 77 år   70 år IJF  
Rött bälte, 10 Dan 87 år   80 år IJF