Gradering

Krav för Gradering

Hur mycket en utövare behöver träna mellan de olika graderna varierar mycket för olika individer, samt de varierande kraven mellan de specifika graderna. För en gradering till en specifik grad görs en beaktning av: mognadsnivå (antal tränade timmar, antalet tränade år och ålder) samt den fysiska statusen på den som skall graderas.

Den/de graderingsansvarige/-a, bör göra en individuell bedömning av varje elev under ordinarie träning om denne är mogen för att pröva för en ny grad. Så långt som möjligt bör man undvika att barn eller ungdomar underkänns på graderingar, varför det ofta är bättre att vara helt klar över att eleven verkligen klarar graderingen än att chansa.

De rekommenderade åldrarna för de olika graderna ger också vägledning om hur mycket träning som bör läggas ner för att för bereda inför nästa grad. Det bör också krävas fler träningstimmar, räknat från den senaste graderingen, för varje högre grad som en elev prövar för.

För barn i Nybörjargruppen (7-11 år) skall kontinuerlig träning ske i den ordinarie gruppen samt tidigare krav uppfyllas. För de som tränar i grupperna Avancerade Barn (7-11 år), Avancerade +12 år samt Vuxna Nybörjare/Motion skall kontinuerlig träning i de ordinarie grupperna samt kontinuerlig träning på fredagens teknikträning ske. Då kontinuerligt deltagande vid fredagens teknikträning är obligatorisk för att få gradera.

De olika graderna

Alla våra medlemmar graderar halvgrader både som barn och vuxen, där träningstiden, aktiva år beaktas på samma sätt!

 Bild Grad Minimum
Ålder
(ungefär)
Minimum
Träningstimmar
(till graden)
Minimum
Tränade år
(ungefär)
Download
Vitt bälte, 6 Kyu 7 år Nybörjare Nybörjare
Vitt bälte med gul markering, 6 Kyu 7,5 år 10 h 1 termin
Gult bälte, 5 Kyu 8 år 15 h 1 år
Gult bälte med orange markering, 5 Kyu 8,5 år 20 h 1,5 år
Orange bälte, 4 Kyu 9 år 25 h 2 år
Orange bälte med grön markering, 4 Kyu 10 år 30 h 3 år
Grönt bälte, 3 Kyu 11 år 40 h 4 år
Grönt bälte med blå markering. 3 Kyu 12 år 50 h 5 år
Blått bälte, 2 Kyu 13 år 60 h 6 år
Blått bälte med brun markering. 2 Kyu 14,5 år 70 h 7,5 år
Brunt bälte, 1 Kyu 16 år 80 h 9 år
Svart bälte, 1 Dan 17 år 100 h 10 år
Svart bälte, 2 Dan 22 år 15 år
Svart bälte, 3 Dan 27 år 20 år
Svart bälte, 4 Dan 32 år 25 år
Svart bälte, 5 Dan 37 år 30 år
Röd/Vitt bälte,6 Dan 47 år 40 år
Röd/Vitt bälte, 7 Dan 57 år 50 år
Röd/Vitt bälte, 8 Dan 67 år 60 år
Rött bälte, 9 Dan 77 år 70 år
Rött bälte, 10 Dan 87 år 80 år