Grupper

Barn och lekjudo 4-6år

Judo för de allra mista, med syfte att träna upp motorik och disciplin under lekbetonade former.

Nybörjare Barn 7-11år

Judo för att lära sig grunderna. Här fortsätter vi leka och tränar enklare kast och fasthållningstekniker, vi tränar också på judokamp i både stående och i mattan.

Avancerade Barn 7-11år

Judo för dig som kommit lite längre. Här fortsätter vi träna på judons olika tekniker och skapar större förståelse för judo. Här är det mer fokus på träning och mindre på lek.

I denna grupp kommer man träna fram tills man är ungefär 12 år! 

Nybörjare/ Motion Vuxna +15år

För dig som vill prova på Judo som vuxen. Träningen syftar till att du ska få träna på dina villkor,  och med särskild hjälp från tränaren. Du får lära dig judons grunder, samt lära dig judokamp både i stående och i matta.

Avancerade +12år

Judo för dig som är 12 år och äldre. Här tränar vi avancerad judo med syfte att skapa en dynamisk och egen judo, där du får möjlighet att träna på din favoritteknik utifrån olika verkliga situationer. Syftet med gruppen är främst att träna att bli bättre på tävling, men man kan också träna för egen personlig utveckling.

Träningen fortsätter sedan med 30 minuter eventuellt 60 minuter Randori, för att utveckla judon i tävlings relaterade situationer. Detta är en form som alla som har syfte att tävla måste träna!

Teknikträning

På denna träning jobba vi på att träna detaljerna i teknikerna och på judons rörelsemönster. Det finns möjlighet att träna individuellt med tekniker inför graderingarna eller tävlingar, här finns det också möjlighet att träna på kata.

TRX

En funktionell träningsform där du tränar med ett TRX-band. Du använder din egen kroppstyngd och jobbar mot tyngdkraften. Du tränar olika rörelser som stärker din styrka, flexibilitet, balans och uthållighet.

CrossWork

CrossWork är en funktionellt sätt att träna styrka och uthållighet. Här tränas hela kroppen, på ett roligt och varierande sätt, där träningen är utmanande och bedrivs främst i form av cirkelform.