Hitta till oss!

Vi håller till på Fiskartorpsvägen 4, 68154 Kristinehamn!

Ut mot Picassoskulpturen och ligger vid infarten vid Akzo Nobel ”Casco” efter infarten till Sannaheden, precis efter Nya Kyrkogården och före tennsibanorna.

Det är lätt att ta sig ut till lokalen både med andra färdsätt så som cykel och stadsbuss. Detta då det finns cykelbanor hela vägen, samt med att man kan åka med stadsbuss 65 mot Sörkastet/Skärgården och gå av vid hållplatsen Casco.