Kallelse till Årsmöte!

Bildresultat för Årsmöte

Hej!

Styrelsen har valt att flytta datumet för Årsmötet tills Lördagen den 10/3 klockan 15:00!

Detta för att ge valberedningen lite mer tid, för att få svar från tillfrågade kandidater, samt och presentera ett så genomtänkt förslag som möjligt på nya kandidater.

Kallelsen till årsmötet hittar ni under denna länk:
https://drive.google.com/open?id=1Sk5dQEAR-9OL3wBUlehLg616N29B6Ju5

Bildresultat för ÅrsmöteEnligt Kapitel 4 §3 i föreningens stadgar:Bildresultat för Årsmöte

För att ha rösträtt på årsmötet krävs att man är medlem och betalat sin medlemsavgift till föreningen, samt under året fyller lägst 12 år. Även hedersmedlem har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

 

Handlingarna som rör ekonomin så som förvaltningsberättelse och budget kommer att kompletteras i dokumentbanken senast den 3/3 – 2018.

Välkommen till årets årsmöte!

/Styrelsen

Comments

comments

Posted in Uncategorized.