Medlems-/Träningsavgifter 2018

För vårterminen 2018 så gäller följande medlemsavgifter (01/01-2018  -  31/12-2018) träningsavgifter (fram tills 31/06 -2018).

 

Medlemsavgiften 2018 

Avgift grupp Pris
Barn/ungdom och vuxen 100 kr/år
Familj 200 kr/år
Stödmedlemskap (tränar inte) 300kr/år 

 

Träningsavgift

Avgift grupp Pris
Barn upp till 7år 300 kr/termin
Ungdom 7 – 15år 725 kr/termin
Vuxna över 16år 925 kr/termin
Familj 1250 kr/termin

 

Avgifterna är de samma oavsett hur många gånger i veckan man tränar.

Efter någon vecka faktureras ni medlemsavgiften, via angiven mail!