Svart bälten

I tabellen här nedanför finner ni samtliga som kommer från Kristinehamns Judoklubb som graderat till svart bälte eller högre.

De som graderat till svart bälte eller som har haft svart bälte men ej gradera som medlem i Kristinehamns Judoklubb finner ni ej i denna lista.

Namn  Grad År Aktiv
Björn Molin 1 Dan   Nej
Björn Molin 2 Dan 1977 Nej
Jan-Ola Högberg 1 Dan   Nej
Dick Ferm 1 Dan   Ja (Karlstad JK)
Bo-Göran Nilsson 1 Dan   Nej
Kenneth Henningsson 1 Dan   Nej
Patrik Gardsiö 1 Dan 1994 Ja
Ernö Lenárt 1 Dan 1994 Nej
Per-Olof Dahl 1 Dan   Nej
Daniel Lenárt 1 Dan   Nej
Thomas Lindvall 1 Dan   Nej
Robin Steen 1 Dan 2007 Nej
Marianne Kruse 1 Dan 2008 Nej
Karin Sahle 1 Dan 2008 Nej
Frédérik Gourlay Uvesten 1 Dan 2009 Ja
Jimmy Pettersson 1 Dan 2010 Ja
Anders Ekberg 1 Dan 2010 Ja
Jennifer Gourlay Uvensten 1 Dan 2011 Nej
Charles Widén 1 Dan 2012 Nej
Linnéa Ekberg 1 Dan 2012 Nej
Patrik Gardsiö 2 Dan 2013 Ja
Jimmy Pettersson 2 Dan 2013 Ja