Terminsavslutning

Terminsavslutning

 

Regler för Kristinehamns Judoklubbs Bränbollstunering!

Speltid 2 x 15 minuter per lag! (2 gånger utelag och 2 gånger innelag)
Totalt 60 minuter
Poäng innelag:

1 poäng per inkommen spelare

10 poäng för frivarv

Poäng utelag: 1 poäng för bränning. (Bränd spelare tillbaka till senaste konen)

3 poäng för dubbelhandslyra (enbart för giltiga slag).

7 poäng för enhandslyra (enbart för giltiga slag, innelaget får inte springa)

10 poäng för utbränning av innelaget + poäng för eventuellt brända spelare. Vid utbränning skall alla spelare återvända till slagplatsen.

Antal slag  Max 3 slag per spelare, på sista slaget får man använda tennisracket!
Ogiltiga slag

Om bollen ej träffas.

Om bollen tar mark innan det passerat brännplattan.

Om bollen går snett (utanför konorna på sidan) innan den passerar brännplattan.

Bränd spelare

En person är bränd om han/hon: a) tjuvstartar, b) genar eller c) ej passerat konen med kroppen, (men om man hoppar när brännaren säger bränd, och passerar konen när man landar så blir man inte bränd)

Återgår till föregående kon. Slagman måste invänta så att bränd spelares hinner tillbaka till föregående kon.  

Brännaren

 Brännarna får röra sig fritt runt banan när bollen är i spel samt vid utslag.

Vid bränning skall brännaren ha kroppsdel på brännplattan samt ha full kontroll på bollen, och skrika BRÄND!

Domare Räknar poängen, dömer vid tveksamma situationer, regeln dommaren dömmer gäller!
Slagträ Platt- & Runtlagträ samt tennisrack.
Oavgjort match Det lag som tagit flest poäng som innelag vinner. Är även detta lika fäller lotten avgörandet!

 

Comments

comments

Posted in Uncategorized.