the Hall of Fame

Mer än 45år har gått sedan Kristinehamns Judoklubb grundades 1971. Många framstående judoutövare har fostras här och bidragit till att klubben utvecklats vidare. Många har hast mycket stora tävlingsframgångar, medans andra har blivit mycket meriterade och duktiga tränare.

Alla judoka som är listade i "the Hall of Fame" är med för deras framstående tävlingsmeriter, ledarmeriter, varit framstående i utvecklandet av föreningen eller varit med i utvecklandet av svensk judo. 

 

 

Dick Ferm, 1 Dan

Grundade Kristinehamns Judoklubb 1971.-12-16 tillsammans med sin bror.

Var tränare i Kristinehamns Judoklubb under många år.

Björn Molin, 2 Dan

Tränare i klubben under flera år!

Jan-Ola Högberg, 1 Dan

Var tränare i Kristinehamns Judoklubb under flera år!

Under 60-talet utbildade han sig till idrottslärare vid GIH-Örebro,  under 70-talet jobbade han vid djurgårdsskolan som lärare i idrott.

Han tränade judo i Kristinehamns Judoklubb, där han både var tränare och tävlade själv, han hade grupper på olika nivåer från nybörjare till elit. Han har också själv tävlat i judo på elitnivå.

Under 80-talet började han att arbeta på Karlstad Universitet, där han utbildade idrottslärare. 

I mitten av 90-talet flyttade han till Falun, för att undervisa idrottslärare på Högskolan Dalarna.

Från 2002 fram till sin pensionering var han ansvarig för det treåriga Idrottstränarprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Jan-Ola var utbildad idrottslärare och han jobbade som det under ett 20-tal år.
Han hade också en fil. mag. i pedagogik, han kom att bli en av de främsta forskarna i idrottspedagogik och rörelselära. Han var en en engagerad föreläsare i rörelselära, ledarskap och kommunikation. 

Hanns bok Effektiv Idrottsträning rörelselära i teori och praktik kom  att bli en mycket viktig bok både inom idrottslärarutbildningar samt Idrottstränarutbildningar vid Universitet och Högskolor runt om i Sverige.

Jan-Ola gick bort 2016, men kom att bli en viktig del i utvecklingen av svensk idrott.