1 View

Som tidigare informerats så kommer årets årsmöte att hållas den 16/2 klockan 15:00 i källaren på klubben.

Enligt klubbens stadgar ska samtliga årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet!

I tabellen här nedanför kommer ni åt Verksamhetsberättelsen för 2018, Verksamhetsplanen för 2019, samt styrelsens budget förslag för 2019.

Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Styrelsens budget förslag för 2019

Translate »