Avancerade Barn

7-11 år

Torsdagar & Söndagar

17:00 - 18:30

Syfte

Fokusera på rörelseförmåga, balans, koordination och snabbhet i en rolig, deltagande miljö. Fundamentala motoriska färdigheter och allmän utveckling som leder till fysisk kompetens är viktigast. Börja att integrera fysisk, känslomässig, kognitiv och affektiv utveckling, tonvikt på kompetensutveckling.

Mål

 • Förfina och fortsätt utveckla fundamentala motoriska färdigheter (krypa, åla, gå, springa, hoppa, kasta,  etc.).
 • Utveckla och gör mer komplicerade övningar som tränar rörelseförmåga, balans, koordination och snabbhet.
 • Koordination, rörelseförmåga och balans skall utföras genom allmänna övningar, specifika övningar och en mängd judorelaterade lekar.
 • Kortvariga snabbhetsmoment eller moment som får träna rörelseförmågan skall ingå i specifika övningar eller i lekarna, fokus skall läggas på rörelseförmåga, snabbhet, och förändring av rörelseriktningar. 
 • Kortvariga/lite längre aeroba insatser – möjliggöra en spontan tillämpning av ansträngning för barnet – introducera mer strukturerade tidsramar för övningarna samt hög ansträngningen ytterligare.
 • Kul genom judo relaterade lekar, med fokus på utveckling.
 • Teknisk utveckling och kroppsmedvetenhet, låt  barnen behärska grundläggande rörelse färdigheter innan införandet av svårare judo tekniska färdigheter.
 • Utveckla den allmänna medvetenheten om kroppen samt introducera mental träning, och bygg en allmän fysik genom träna med barnens egna kroppsvikt, medicinbollar, gummiband etc.
 • Tryck hårdare av judons etikett och värdegrund men undvik onödig betoning på disciplin, men håll inte för lätt på reglerna.
 • Skapa ansvarskänsla och kompetens för att på ett adekvat sätt kunna hjälp yngre och/eller mer oerfarna uke’s genom  

Tachi-waza

 • Introduktion till judons etikett och värdegrund, regler och begreppet fair play.
 • Förbättra falltekniken och träna den även i verkliga situationer.
 • Utveckla den egna balansförmåga.
 • Poängtera vikten av att vara en bra uke/ tori.
 • Kunna att bryta uke’s balans i olika riktningar i stillastående/rörelse.
 • Skapa kastsituationer utifrån att först följa uke, sedan styra uke.
 • Generell utveckling av tekniker och ökad komplexitet under terminens gång. 
 • Skapa de fysiska förutsättningarna för inlärning av de grundläggande kastteknikerna i stillastående och enkla rörelser i en/två riktningar. 
 • Lära sig att koordinera sin egen rörelseförmåga med partner/motståndare.
 • Lära sig grundläggande och mer komplex tai-sabaki och andra viktiga stegrörelser.

Ne-waza

 • Lära sig röra sig i alla riktningar.
 • Rulla, krypa, åla i alla två riktningar på mage och rygg och sida.
 • Snurra runt på mage och rygg samt kunna växla med benen.
 • Ändra fasthållning och hålla fortsatt kontroll på uke.
 • Vända partnern från olika positioner och ta fasthållning.
 • Kunna mer komplexa losstagningar i olika riktningar från fasthållning.

Translate »