Bli medlem

Bli Medlem

2020

Vi är 100% ideella!

Vad betyder det?!

Det betyder att alla som är aktiva i styrelse, som tränare eller andra funktionärer i föreningen gör detta utan någon ekonomisk ersättning!

Detta är grundbulten i den Svenska Idrottsrörelsen och en förutsättning för det rika föreningslivet som vi har i Sverige

Som medlem en ideell förening, går din medlemsavgift och träningsavgift till att finansiera den verksamhet som bedrivs. Som att finansiera lokalen, träningsutrustning, förbruknigsvaror, bank och it kostnader, att våra ledare är utbildade och kompetenta, betalar startavgiften för tävlingar etc.

Förmåner

Som medlem i Kristinehamns Judoklubb har du en hel del förmåner:

 • Du får träna under några av Sveriges högst utbildade tränare inom Judo, som har mycket framstående meriter både som utövare och som ledare.
 • Du tillhör en Judoklubb ansluten till Svenska Judoförbundet, och kan således gradera dig.
 • Du får tävla på Judotävlingar som arrangeras av klubben, samt på nationell eller internationell nivå.
 • Du får förutsättningarna att träna i en av Sveriges mest ändamålsenliga Judohall.
 • Om du tränar och följer tränarens instruktioner, ges du rätt tränings förutsättningar för att eventuellt kunna studerar vidare vid judogymnasitet, eller tävla i landslaget. Då vi har en lång tradition att fostra utövare dit!
 • Du ges också möjligheterna att få åka på utbildningar och träningsläger där du utvecklas ännu mer i din egen Judo.

Förväntningar

Eftersom vi är en ideell förening förväntas alla medlemmar bidra till och inte bara tadel av verksamheten!

Som grundprincip avseende krav på medlemmar gäller mottot att:

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

Generella krav och förväntningar på medlemmar i Kristinehamns Judoklubb är:

 

 • Ta del av och följa föreningengens stadgar och policydokument, samt följa de dojoregler som vi har.
 • Ha anmält om medlemskap i föreningens medlemsregister samt betala fastställd medlemsavgift och träningsavgift innan deltagande i föreningens verksamhet.
 • Bidra efter bästa förmåga i det ideella arbetet, så vi kan uppnå föreningens vision och mål och fortsatta utveckling.
 • Ställa upp i den mån man kan som funktionärer.
 • Aktivt hjälpa till med städningen av hallen.
 • Ställa upp som ledare och förtroendevald efter förmåga och intresse.
 • Vara aktsam mot dojon och övriga hallen samt dess inventarier.

PRISER VT 2020

Barn under 7 år

kr 525 Termin
 • Inkl. Medlemskap (125 kr/år)
 • Försäkring
 •  
 •  
 •  
 •  

Ungdomar 7 - 18 år

kr 895 Termin
 • Inkl. Medlemskap (125 kr/år)
 • Försäkring
 • Kan gradera
 • Får tävla
 •  
 •  

Vuxna över 18 år

kr 1095 Termin
 • Inkl. Medlemskap (125 kr/år)
 • Försäkring
 • Kan gradera
 • Får tävla
 •  
 •  

Familj

Obegränsat antal!
kr 1595 Termin
 • Inkl. Medlemskap (225 kr/år)
 • Försäkring
 • Kan gradera
 • Får tävla
PRISVÄRT