De Första Åren

Judo har man tränat i Kristinehamn sedan 1960-talet. Men den 16 december 1971, grundades Kristinehamns Judoklubb av bröderna Dick och Per Ferm.

Klubben grundades som en del av KFUM, och hade sin verksamhet ute vid gamla strandskolan på den tiden. 

Den 17 juni 1972 blev klubben officiellt medlemmar i Svenska Judoförbundet.  

Några namn att nämna under denna period är främst Björn MolinJan-Ola Högberg, samt bröderna Dick och Per Ferm. Men även att Bröderna Peter och Patrik Gardsiö började träna judo under hösten 1975. 

Glansåren

År 1980 flyttade klubben ifrån gamla strandskolan. Då flyttade verksamheten in på vinden på KFUM Borgen på Kungsgatan. 

Där judon föst hade lokalerna för sig själva, men 1984 fick de dela lokalen med den nybildade karateföreningen.

Under 1980-talet växte klubben mycket, och under somrarna arrangerade föreningen ett stort internationellt läger med namnet Wermland Camp ute vid KFUMs Sommarhem vid skymningen, och där träningen hölls i Djurgårdsskolans Idrottshall. 

Ett läger som många av den tidens stora judoutövare besökte bland annat Willem “Wim” Ruska dubbel OS guld medaljör München 1972, både i tungvikt och öppen klass.

Paralympics

År 1988 deltog Kenneth Henningsson från Kristinehamns Judoklubb, vid det första Paralympics för Judo i Seoul, Sydkorea. 

Kenneth lyckades där att placera sig på en tredje plats i klassen under 86 kg, och där med ta hem den enda medaljen från sådana sammanhang för Sverige än idag.

Saltmästaren

År 1989 till 1990 bedrev klubben sin verksamhet i källaren på drillsnäppan, på grund av problem med vatten som kom in i lokalen tvingades föreningen att flytta till Saltmästaren, Ungdomens hus borta vid tågstationen. 

Där fick man dela lokalen åter igen med karaten, och fick flytta mattor fram och tillbaka före och efter träningen. Något som blev slitsamt längden, samt att det blev en konstant kamp om träningstider.

Kampsportens Hus

År 1995 fixade föreningen en ny lokal borta vid de gamla lokstallarna, en lokal som tidigare ägts av SJ.  Man hade stora planer med huset och hade visioner om att man skulle kunna både ha bra träningsytor, stora umgänges ytor samt eventuellt en egen styrketräningslokal. Dock fick klubben inte den stöttningen från kommunen, för att genomföra detta utan tvingades istället att dela lokalen med karateföreningen.

De båda föreningarna fick söka sponsorer, ta egna pengar och lägga hundratals ideella timmar för att färdigställa lokalen. Hösten 1996 var hallen färdig och fick namnet Kampsportens Hus.

90-talets framgångar

Under 1990-talet fick klubben två utövare som kom in på judogymnasiet, där en hoppar av och en fortsätter och kommer senare att bli en relativt framgångsrik tävlingsjudoka vid namnet Daniel Lenárt. Klubben hade också ett klubblag i Division 1 under några års tid.

Under slutet av 90-talet återvänder Patrik Gardsiö till klubben efter ett par års tävlande i Division 1 och Elitserien för  Karlskoga Budoklubb. Där tävlade han tillsammans med flera judoutövare som blev mycket framgångsrika, så som Patrik Skoog som var Juniorlandslagstränare 1997 – 1999 (?) samt Robert Eriksson som sedan 2005 fram tills idag är Svenska Judolandslagets Förbundskapten.

Millenniets
Första Generation

Klubben deltog med ett lag vid Lag-SM i Storfors år 2001, laget tog inga medaljer men det var sista gången klubben hade ett lag med vid SM!

Under början av 2000-talet handlade mycket av föreningsarbetet om att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter, där det eskalerade på riktigt år 2004 där hela styrelsen ställde sina platser till förfogande vid årsmötet.

Detta ledde till ett extra årsmöte, där Värmland-Örebro Judoförbund fick skicka representant för att leda mötet. Vid det extra årsmötet hade föreningen två tydliga sidor, men den styrelsen som hade ställt sina stolar till förfogande valdes med majoritet.

Efter 2004 lades allt fokus på att utveckla verksamheten och kvaliteten på träningarna, detta resulterade i att klubben fick flera framgångsrika tävlingsjudokas. Här fanns främst syskonen Frédérik och Jennifer Gourlay Uvesten, Jimmy Pettersson samt Helan AbdullaDessa kom att bygga upp kärnan i tävlingsverksamheten som Patrik Gardsiö främst drev under mitten till slutet av 2000-talet. Dessa utövare kom att bli 2000-talets 1 generation av tävlingsaktiva.

Samtliga tävlade i stort sätt varje helg, och fler duktiga ungdomar utvecklades i deras spår. Jennifer, Frédérik och Jimmy  ansökte till judogymnasiet, men enbart Frédérik kom in, då det under dessa år var många och mycket duktiga utövare som sökte. Exempelvis var det hela 22 stycken tjejer som sökte till judogymnasiet när Jennifer sökte, hösta siffran någonsin! 

Andra Generationen

200o-talets andra generation av tävlingsaktiva var Michelle Westin, Charles Widén och Linnéa Ekberg. Alla tre lyckades att ta medaljer vid SM. Där sedan Charles och Linnéa började studera vid Judogymnasiet, där allt färre sökte sig till vid denna tid. Under deras år vid judogymnasiet ledde till att de ytterligare fick tävlingsframgångar så som vid SM, NM och andra internationella tävlingar.

 

Lag framgångarna 2010

2010 fick Jennifer Gourlay Uvesten möjligheten att tävla vid Lag-SM tillsammans med Landslagets Anna Bernholm, Molkoms Elin Broström, Karlstads (fd. Kristinehamns) Denise Ferm. Där hon tävlade för Molkom och tog hem Silver. Frédérik  Gourlay Uvesten var även han utlånad till Frövi Judoklubb som tog hem guldet vid Lag-SM för herrar. Även Jimmy Pettersson deltog  vid Lag-SM fast han tävlade för Karlstad, som ställde upp med lag vid Lag-SM för första gången.

Under samma år tog även Patrik Gardsiö Brons vid Veteran VM för Lag, en historisk lagmedalj Sveriges första Lagmedalj vid Internationellt Mästerskap.

6:e Lokalen!

Under några år hade klubben även letat efter en ny lokal, då man behövde ha mer träningsyta samtidigt som det fanns faror med den gamla lokalen där takbjälkarna var i dåligt skick.

Utöver detta så tog Karate föreningen över mer och mer av lokalerna i kampsportens hus. 

Samtidigt som lokalerna i kampsportens hus var mycket eftersatta och krävdes mycket underhåll av medlemmarna från de båda förening. 

Judon hade sedan långt en dröm att ha en egen lokal, som man ej behövde dela. Kommunen var åter igen ej villiga att stötta eller hjälpa, utan istället tvingade sig med på ett möte med Casco, för att se till så att boxningen fick dela lokal med oss. Något som vi motsatte oss! Tillslut efter många turer fick vi vår nya hall i gamla progrifahuset där vi hållit till sedan 1 september 2011!

Stabilitet Till Instabilitet

Efter flytten till den nya hallen så tappade föreningen ett stort antal medlemmar precis efter flytten var medlemsantalet nere på kritiska 44 stycken medlemmar. Den nya ordföranden Kristina Karlsson och styrelsen fick en tuff uppgift att öka medlemsantalet under året men man lyckades att höja medlemsantalet till hela 85 stycken under år 2012 samt la grunden till de kommande årens goda ekonomi!

2013 fick föreningen åter igen en ny ordförande Per Rapplihn, en ordförande som förvaltade det som tidigare styrelse byggt upp och drev ett hårt förändringsarbete. Detta ledde till att föreningens inkomster och medlemmar ökade till en nivå som inte hade noterats tidigare.  Mellan 2013 – 2016 drev Per föreningen till nya nivåer!

Vid årsmötet 2016 valdes en ny ordförande för klubben Terése Hulterström, hon valde sedan att hoppa av styrelsen under mandatperioden. Året kom att präglas av stora meningsskiljaktigheter mellan delar av styrelsen och tränargruppen!  Efter hennes avhopp gick Vice Ordförande Odin Waage in som ställföreträdande ordförande. 

Vid årsmötet 2017 valdes Odin Waage till ordförande för klubben, i och med att han blev ordförande blev klyftan i tränargruppen bredare och meningsskilljaktigheterna i föreningen var nu uppdelade i två läger. Där Odin ville bli en avlönad tränare och hade stöd av andra tränare i klubben, medans majoriteten i styrelsen och tränargruppen gick emot. Detta lede sedan till att Odin hoppade av som ordförande mitt under mandatperioden.

Efter ordförandes avhopp under sommaren, ledde till att klubbens Vice Ordförande Karin Brattfjord fick hoppa in som ställföreträdande ordförande något som hon axlade gallant trotts att klubben skulle bara någon vecka efter ordförandens avhopp arrangera en tävling. Till följd av ordförandens avhopp hade klubben även flera tränare avhopp något som i sin tur ledde till minskade intäkter och minskat antal medlemmar.

Tredje Generationen

Den tredje generationen av tävlingsaktiva under 2000-talet bestod av Wilma Widén, Oscar Gustavsson, Torgny Vanberg och Pontus Ekberg. Där Wilma Widén tog medaljer vid nationella och internationella tävlingar, hon tog även NM medalj och medalj vid Budo Nord Cup. Medans Oscar har flera nationella och internationella meriter så som medalj vid Budo Nord Cup. De övriga har blandade meriter! 

Vid Riksrandorin i Lindesberg 2015 deltog 9 stycken utövare från kubben. Något som var ett gott kvitto över klubbens träningsverksamhet. Där 2 utövare av 1 generationen, 2 utövare från 2 generationen samt 3 utövare från 3 generationen deltog.

Translate »