VISION

VISION 2025

“Kristinehamns Judoklubb – Den lilla föreningen med strävan att bygga morgondagens judoelit, utifrån kompetens och engagemang, samt en stor portion hjärta”

MÅL 2019-2021

Minst 130 stycken medlemmar/år.

Minst 200 000 kr i omsättning/år.

Ha en träningslokal som är ändamålsenlig och finansieras till 100% av medlemsavgifter.

Bibehåll medlemmar i styrelsen mer än snittet 1,5 år.

Bibehåll antalet pass i veckan till 12 stycken, motsvarande 13 timmar.

Utbilda fler tränare, samt öka mängden tränare med minst 1 per år.

Kunna betala tävlingar och läger för våra medlemmar.