Informationsbrev VT 2019

Årsmöte 2019

Den 16/2 klockan 15:00 kommer Årsmötet för 2019 hållas. Vi kommer att hålla till i klubbrummet nere i källaren. Vi kommer att bjuda på fika!

Till årsmötet söker valberedningen en medlem som kan ställa upp som kassör. Om någon känner sig att kunna fylla denna position, ska ni kontakta valberedningen senast 31/1. 

Resterande personer vars mandatperioder tar slut i styrelsen ställer upp för nyval.

En förutsättning är att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet är att medlemmar kan tänka sig att ställa upp i och jobba för föreningen, utifrån ens egna förutsättningar och möjligheter. Då vi är en ideell förening som är beroende av medlemmarnas intresse i att stötta föreningen.

Träningstider

Vårens träningar startar igen vecka 2 (samma vecka som skolan). De träningstider som vi kommer ha under terminen är följande…

Dojoregler och Judons värdegrund

Här följer några regler som gäller på våra träningar. 

I dessa regler framkommer vilken hygien en judoutövare skall ha, samt vilken disciplin som gäller vid träningarna.

Dessa regler är för allas trevnad samt ger förutsättningar för optimal utveckling.

Tävla

För de som ska delta i tävlingar och/eller vid läger så finns information om detta i pärmen i dojon, på anslagstavlan i entrén samt på vår hemsidan. 

Kolla gärna där för att få information!

Anmälan görs i pärmen i dojon, för att få tävla måste man träna randori kontinuerligt! 

I våra Kriterier för tävlingar och läger finner du information som kan vara användbart,  du kan fråga din tränare om vilka tävlingar som kan vara lämpliga.

Gradera

För nybörjare finns det möjlighet att träna på ens graderingstekniker under terminen i den ordinarie gruppen, medans för de andra ligger ett eget ansvar i att träna dessa tekniker. Därför erbjuder vi öppen teknikträning på fredagar för alla de som vill träna på sina graderingstekniker. 

Även om man tränat kontinuerligt på sina tekniker under en termin, betyder inte detta att man får gradera vid den kommande graderingen. Då gradering är så mycket mer än bara tekniker! 

Tränarna och klubbens graderingsansvarige bestämmer om de anser att utövarna är redo att gradera, vi följer därmed dessa minimikrav för gradering som är enhetliga med Svenska Judoförbundets minimikrav.

Gradera

För nybörjare finns det möjlighet att träna på ens graderingstekniker under terminen i den ordinarie gruppen, medans för de andra ligger ett eget ansvar i att träna dessa tekniker. Därför erbjuder vi öppen teknikträning på fredagar för alla de som vill träna på sina graderingstekniker. 

Även om man tränat kontinuerligt på sina tekniker under en termin, betyder inte detta att man får gradera vid den kommande graderingen. Då gradering är så mycket mer än bara tekniker! 

Tränarna och klubbens graderingsansvarige bestämmer om de anser att utövarna är redo att gradera, vi följer därmed dessa minimikrav för gradering som är enhetliga med Svenska Judoförbundets minimikrav.

Städning

Då vi är en ideell förening där inga styrelsemedlemmar, tränare eller andra funktionärer får betalt för det arbete som läggs ner i föreningen. Så går samtliga intäkter tillbaka i verksamheten, 57 % av intäkterna går till lokalhyra samt omkostnader för lokalen. Resterande går till driva den ordinarie verksamheten såsom att betala kostnader för tävlinga och läger, med mer. 

  • För att vi ska hålla kostnaderna nere, har vi valt att hallen städas av medlemmarna!
  • Vi har valt detta istället för att obligatorisk försäljning av kläder, lotter eller liknande!
  • I och med detta sparar klubben minst 30 000 kr per år, som vi kan lägga på att utveckla vår verksamhet!  

Detta innebär att varje träningsgrupp har en egen vecka, som de skall ansvara för att städa hallen samt hålla den allmänt fräsch. Desto bättre vi försöker att hålla efter i hallen, desto lättare blir städningen! 

Kolla vårt städschema som sitter på informationstavlan i korridoren, samt finns på vår hemsida, där du finner vilka veckor som ditt barns grupp har städning! 

Utöver detta så arrangerar vi arbetsdagar/ storstädning i två gånger per år där vi försöker att förbättra och underhålla vår gemensamma träningshall. Separat information/inbjudan kommer. 

Klubbshop

Klubben har också en egen klubbshop, där vi säljer dräkter, bälten, träningsoveraller, med mer. Om det är något som du vill köpa så beställer vi hem det åt er. Detta är en bra service som klubben kan erbjuda, så att man får rätt typ av dräkter och liknande! Kontakta Stefan Larsson som är ansvarig för shopen ifall du vill beställa något.

Stefan når du på: stefan.m.larsson@gmail.com eller 070-679 28 28

Kalendarium 2019

På vår hemsida, på tavlan i entrén samt i tävlingspärmen på klubben finner ni ett kalendarium för 2019.

Detta kalendarium kommer att uppdateras kontinuerligt så håll ögonen öppna för förändringar eller uppdateringar, än så läge saknas datum för pokaljakten men kommer läggas in när Värmland-Örebro Judoförbrund fördelat tävlingarna.  

I vårt kalendarium finner du alla tävlingar, och läger, utbildningar som ligger i Svenska Judoförbundets officiella kalendarium, vi har också lagt till våra evenemang som vi planerat in under terminen. OBS! Vårt kalendarium är ytterst preliminärt då fler evenemang kan komma in senare! 

Övrig information

Kristinehamns judoklubb är ansluten till Svenska spels Gräsroten. Där kan du med spelkort bidra med pengar till föreningen utan extra kostnad – knyt gärna ditt spelkort till Kristinehamns judoklubb. Se mer här….

Hyr gärna judolokalen till barnkalas eller liknande. Information samt anmälningslista finns på anslagstavlan i korridoren i dojon, samt på vår hemsida. Man kan även kontakta någon i styrelsen för mer information. Bokning görs till kristinehamnsjudoklubb@hotmail.com så att hallen inte blir dubbelbokad!

Tänk på att årsmötet är föreningen högsta beslutande organ. Alla medlemmar som är 12 år och äldre har rösträtt vid årsmötet, övriga behöver någon som företräder dem.  Årsmötet hålls vanligtvis i slutet av februari varje år– håll utkik efter kallelse till detta!

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta tränarna eller någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i entrén till dojon eller på vår hemsida kristinehamnsjudoklubb.se

OBS! Via länken anmäl medlemskap på hemsidan så uppdaterar du vid behov dina kontaktuppgifter.


Glöm inte att gilla oss på facebook!  

Translate »