OrGanisation

“Kristinehamns främsta idrottsförening”

Kristinehamns Judoklubb är en ideellt arbetande förening som är medlem i Värmland-Örebro Judoförbund och Svenska Judoförbundet. Klubben är även medlemmar i Värmlands Parasportförbund (Värmlands Handikappidrottsförbund) och Svenska Parasportförbundet.

Kristinehamns Judoklubb är Kristinehamns äldsta kampsportsförening och bildad den 16 december 1971, och varit medlemmar i Svenska Judoförbundet sedan 1972. Klubben har 47 års erfarenhet att utveckla och utbilda framstående judoutövare, där vi under de senaste 11 åren tagit 46 mästerskapsmedaljer från SM till VM nivå, ett snitt på 4,2 mästerskapsmedaljer per år!

En förutsättning för klubbens framtida existens är aktiva och delaktiga medlemmar. Detta då medlemmarnas aktivitet är grundbulten i den Svenska idrottsrörelsen, som bygger på ideella krafter och engagemang.

Hos oss lägger våra tränare, övriga funktionärer och styrelsen i snitt 40 timmars ideellt engagemang i veckan. Där våra tränare lägger över 22 timmar i snitt varje vecka utan någon form av ekonomisk ersättning, mer än subventionerad träningsavgift.

Kristinehamns Judoklubb är även en av fyra föreningar som driver Kristinehamns Fritidsbank, där de andra föreningarna är Hyresgästföreningen i Kristinehamn, KFUM Kristinehamn, Kristinehamns Bordtennisförening  med stöd av kommunen för personal

Klubben valde 2018 att anta följande organisationsstruktur.

Detta är ett system som tydliggör hur vår organisation styrs och hur den fungerar i det praktiska arbetet. 

Syftet är främst att säkerställa ett effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan medlemmar, styrelse och övriga funktionärer.