Bli Medlem

2019

Vi är 100% ideella!

Vad betyder det?!

Det betyder att alla som är aktiva i styrelse, som tränare eller andra funktionärer i föreningen gör detta utan någon ekonomisk ersättning!

Detta är grundbulten i den Svenska Idrottsrörelsen och en förutsättning för det rika föreningslivet som vi har i Sverige

Som medlem en ideell förening, går din medlemsavgift och träningsavgift till att finansiera den verksamhet som bedrivs. Som att finansiera lokalen, träningsutrustning, förbruknigsvaror, bank och it kostnader, att våra ledare är utbildade och kompetenta, betalar startavgiften för tävlingar etc.

Förmåner

Som medlem i Kristinehamns judoklubb har du en hel del förmåner:

 

 • Du får träna under några av Sveriges högst utbildade tränare inom Judo, som har mycket framstående meriter både som utövare och som ledare.

 

 • Vi kan säkerställa god kvalitet på vara träningar då vi har tränare med 3 års universitetstudier inom träning.

 

 • Du tillhör en Judoklubb ansluten till Svenska Judoförbundet, och kan således gradera dig.

 

 • Du får tävla på Judotävlingar som arrangeras av klubben, samt på nationell eller internationell nivå.

 

 • Du får förutsättningarna att träna i en av Sveriges mest ändamålsenliga Judohall.

 

 • Om du tränar och följer tränarens instruktioner, ges du rätt tränings förutsättningar för att eventuellt kunna studerar vidare vid judogymnasitet, eller tävla i landslaget. Då vi har en lång tradition att fostra utövare dit!

 

 • Du ges också möjligheterna att få åka på utbildningar och träningsläger där du utvecklas ännu mer i din egen Judo.

Förväntningar

Eftersom vi är en ideell förening förväntas alla medlemmar bidra till och inte bara tadel av verksamheten!

 

Som grundprincip avseende krav på medlemmar gäller mottot att:

 

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

 

Generella krav och förväntningar på medlemmar i Kristinehamns Judoklubb är:

 

 • Ta del av och leva upp till Judons värdegrund, samt de dojoregler som vi har.

 

 • Ha anmält om medlemskap i föreningens medlemsregister samt betala fastställd medlemsavgift och träningsavgift innan deltagande i föreningens verksamhet.

 

 • Ställa upp frivilligt som funktionär:

 

  • Det är välkommet att ställa upp flera gånger.

 

 • Bidra efter bästa förmåga och konkret mot föreningens vision och mål och fortsatta utveckling.

 

 • Ställa upp som ledare och förtroendevald efter förmåga och intresse.

 

 • Ta del av föreningens stadgar och övriga styrdokument samt efterleva dessa.

 

 • Vara aktsam mot dojon och övriga hallen samt dess inventarier.

 

Välkommen till Kristinehamns Judoklubb!

Pris VT 2019

Barn under 7 år

kr 400 Termin
 • Inkl. Medlemskap (100 kr/år)
 • Försäkring
 •  
 •  
 •  
 •  

Ungdomar 7 - 18 år

kr 850 Termin
 • Inkl. Medlemskap (100 kr/år)
 • Försäkring
 • Kan gradera
 • Får tävla
 •  
 •  

Vuxna över 18 år

kr 1050 Termin
 • Inkl. Medlemskap (100 kr/år)
 • Försäkring
 • Kan gradera
 • Får tävla
 •  
 •  

Familj

Obegränsat antal!
kr 1550 Termin
 • Inkl. Medlemskap (200 kr/år)
 • Försäkring
 • Kan gradera
 • Får tävla
PRISVÄRT