Dojon

Kristinehamns Judoklubbs lokal får bara judo tränas, samt annan träning som Kristinehamns Judoklubb bedriver!

Lokalen får endast nyttjas av  föreningens medlemmar till ändamål som föreningen anser lämpliga, alla aktiviteter som inte faller under ordinarie träning ska anmälas till styrelse eller tränaransvarig för tillåtelse. 

Om inte detta gjorts kan det anses som olaga intrång enligt svensk lag!