Historia

Judo har man tränat i Kristinehamn sedan 1960-talet. Men den 16 december 1971, grundades Kristinehamns Judoklubb av bröderna Dick och Per Ferm.

Klubben grundades som en del av KFUM, och hade sin verksamhet ute vid gamla strandskolan på den tiden. 

Den 17 juni 1972 blev klubben officiellt medlemmar i Svenska Judoförbundet.  

Några namn att nämna under denna period är främst Björn Molin, Jan-Ola Högberg, samt bröderna Dick och Per Ferm. Men även att Bröderna Peter och Patrik Gardsiö började träna judo under hösten 1975. 

 

År 1980 flyttade klubben ifrån gamla strandskolan. Då flyttade verksamheten in på vinden på KFUM Borgen på Kungsgatan. 

Där judon föst hade lokalerna för sig själva, men 1984 fick de dela lokalen med den nybildade karateföreningen.

Under 1980-talet växte klubben mycket, och under somrarna arrangerade föreningen ett stort internationellt läger med namnet Wermland Camp ute vid KFUMs Sommarhem vid skymningen, där träningen hölls i Djurgårdsskolans Idrottshall. 

Ett läger som många av den tidens stora judoutövare besökte bland annat Willem “Wim” Ruska dubbel OS guld medaljör München 1972, både i tungvikt och öppen klass.

År 1988 deltog Kenneth Henningsson från Kristinehamns Judoklubb, vid det första Paralympics för Judo i Seoul, Sydkorea. 

Kenneth lyckades där att placera sig på en tredje plats i klassen under 86 kg, och där med ta hem den enda medaljen från sådana sammanhang för Sverige än idag.

År 1989 till 1990 bedrev klubben sin verksamhet i källaren på drillsnäppan, på grund av problem med vatten som kom in i lokalen tvingades föreningen att flytta till Saltmästaren, Ungdomens hus borta vid tågstationen. 

Där fick man dela lokalen åter igen med karaten, och fick flytta mattor fram och tillbaka före och efter träningen. Något som blev slitsamt längden, samt att det blev en konstant kamp om träningstider. 

Så 1995 fixade föreningen en ny lokal borta vid de gamla lokstallarna, en lokal som tidigare ägts av SJ.  Man hade stora planer med huset och hade visioner om att man skulle kunna både ha bra träningsytor, stora umgänges ytor samt eventuellt en egen styrketräningslokal. Dock fick klubben inte den stöttningen från kommunen, för att genomföra detta utan tvingades istället att dela lokalen med karateföreningen. De båda föreningarna fick söka sponsorer, ta egna pengar och lägga hundratals ideella timmar för att färdigställa lokalen. Hösten 1996 var hallen färdig och fick namnet Kampsportens Hus.

Under 1990-talet fick klubben två utövare som kom in på judogymnasiet, där en hoppar av och en fortsätter och kommer senare att bli en relativt framgångsrik tävlingsjudoka vid namnet Daniel Lenárt.

Patrik Gardsiö återvänder till klubben efter ett par års tävlande i Division 1 och Elitserien för  Karlskoga Budoklubb. Där tävlade han tillsammans med flera judoutövare som blev mycket framgångsrika, så som Patrik Skoog som var Juniorlandslagstränare 1997 – 1999 (?) samt Robert Eriksson som sedan 2005 fram tills idag är Svenska Judolandslagets Förbundskapten.

Peter Gardsiö började även han att träna igen efter att haft ett par års uppehåll från judon. 

Under 2000-talet handlade mycket av föreningsarbetet om att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter, där det eskalerade riktigt år 2004 där hela styrelsen ställde sina platser till förfogande vid årsmötet.

Detta ledde till extra årsmöte, där Värmland-Örebro Judoförbund fick skicka representant för att leda mötet. Vid det extra årsmötet hade föreningen två tydliga sidor, men den styrelsen som hade ställt sina stolar till förfogande valdes med majoritet.

Efter 2004 lades allt fokus på att utveckla verksamheten och kvaliteten på träningarna, detta resulterade i att klubben fick flera framgångsrika tävlingsjudokas. Här främst syskonen Frédérik och Jennifer Gourlay Uvesten, samt Jimmy PetterssonDessa tre kom att bygga upp kärnan i tävlingsverksamheten som Patrik Gardsiö främst drev.

Samtliga tävlade i stort sätt varje helg, och fler duktiga ungdomar utvecklades i deras spår. Samtliga tre ansökte till judogymnasiet, men enbart Frédérik kom in, då det under dessa år var många och mycket duktiga utövare som sökte. Exempelvis var det hela 22 stycken tjejer som sökte till judogymnasiet när Jennifer sökte, hösta siffran någonsin! 

 

På 2010-talet kom klubben att vidare utvecklas med ytterligare två på judogymnasiet Charles Widén och Linnéa Ekberg

Under några år hade klubben letat efter en ny lokal, då man behövde ha mer träningsyta. Samt att karaten tog över mer och mer av lokalerna i kampsportens hus. Nu ville man ha en egen lokal, som man ej behövde dela. 

Kommunen var åter igen ej villiga att stötta eller hjälpa, utan istället tvingade sig med på ett möte med Casco, för att se till så att boxningen fick dela lokal med oss. Något som vi motsatte oss! Tillslut efter många turer fick vi vår nya hall i gamla progrifahuset.

Patrik Gardsiö blev tillsammans med Veteranlaget, historiska när de bärgade hem Sveriges första internationella lagmedalj vid Veteran VM 2010, där de tog Brons. Där efter tog han sedan Individuellt Veteran EM brons 2016 i klassen M5 -73kg.

Frédérik kom att gå vidare från judogymnasiet, och ungdoms samt juniorlandslag till Seniorlandslagets B-trupp som han tävlade fram tills 2016. Han bytte även klubb till Frövi JK efter sina år på judogymnasiet. Idag är han aktiv judoutövare och tränare i Frövi JK. 

Jimmy Pettersson kom att utbilda sig till tränare vid Örebro Universitet samt utbildare för svenska judoförbundet, han satt också som Ordförande för för Svenska Judoförbundets Instruktörskommitté under några år (den yngsta någonsin) och sitter idag med som Ledamot Instruktörsutskottet för Svenska judoförbundet.