Nyckeltal

Intäkter jämfört med kostnader 2005 - 2017

Mellan 2005 – 2017 har föreningens intäkter ökat.

Men i takt med att intäkterna ökat har också utgifterna ökat.

Resultatet för 2006 kan förklaras med att vi köpte in nya mattor, och där med fick en mattbidrag för inköpet samt en ökad utgift i form av köpet, samt byte av underlaget under mattorna. 

2011 och 2012 fick vi ökade kostnader då vi flyttade till den nya hallen och behövde anpassa den, måla om etc., samt att vi köpte in omkring 156 kvm ny judomatta.

Under 2017 fick vi en markant minskning av intäkter, men också utgifter detta är ett resultat av många ordförande byten under en kort period.

Medlemmar 2006 till 2017

Man kan se hur medlemsantalet ökat och minskat mellan 2006 och 2017, en viss minskning och ökning tillhör det normala. Medans andra minskningar och ökningar kan bero på klubbens styrning eller extra ordinära saker.

Så som minskningen 2011, en trolig följd av att klubben bytte lokaler.

Ökningen 2016 är förmodligen en efter effekt från åren 2012 – 2015 då klubben drev ett hårt förändringsarbete. 

Medans minskningen 2017 kan bero på klubbens styrning där vi bytt flera ordförande, antalet tränare har minskat till följd av att de inte kunde anpassa sig till den nya verksamheten. 

En minskning som eventuellt kommer hålla i sig under 2018, och eventuellt vända 2019, om man får kontinuerligt ledarskap i föreningen.  

 

1
Mattor
1
Medlemar
1
Svartbälten
1
Träningar
1
Elit Tränare
1
SM Medaljer
1
NM Medaljer
1
EM Medaljer
1
VM Medaljer
1
OS Medaljer

Sedan 2007 har klubben tagit totalt 46 mästerskapsmedaljer kostnaden för dessa medaljer blir (omsättning 2007 – 2017/antalet medaljer) omkring 49 000 kr, av dessa 49000 kan man säga att 5000 är bidrag från kommunen, ca 10 % av kostnaden att få en medaljör!

På 11 år har vi i snitt tagit 4,2 mästerskapsmedaljer per år!