Organisation

Organisationsstrukturen inom Kristinehamns Judoklubb omfattar det system, bestående av principer, riktlinjer, strukturer och processer, genom vilket föreningen styrs och kontrolleras. Syftet är att säkerställa ett effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan medlemmar, styrelse och övriga funktionärer.

Klicka på bilden för att se strukturen bättre eller denna länk…