Patrik Gardsiö
Tränaransvarig
Jimmy Pettersson
Graderingsansvarig
Peter Gustavsson
Tävlingsansvarig
Albin Wik
Barn & Ungdomsansvarig
Oscar Gustavsson
Barn & Ungdomsansvarig
Jimmy Pettersson
Utbildningsansvarig
Eugenia Olsson
Jämnställdhetsansvarig
Stefan Larsson
Klubbshopsansvarig
Jimmy Pettersson
Idrottslyftsansvarig (firmatecknare)
Eugenia Olsson
Idrottslyftsansvarig (firmatecknare)
Styrelsen
Informationsansvarig
Styrelsen
Sponsoransvarig
Vakant (styrelsen tills vidare)
Lokalansvarig