Styrelsen 2018

Jimmy Petersson
Ordförande

Medlem i styrelsen sedan 2009.

Omkring 20 års erfarenhet av Judo.

Studerat 3 år på tränarprogrammet vid Örebro Universitet.

Ledamot i Svenska Judoförbundets Instruktörsutskott.

Metodikhandledare för Svenska Judoförbundet.

EmailFacebookHemsida
Helan Abdulla
Vice Ordförande
Eugenia Olsson
Kassör
Maria Reimer
Sekreterare
Patrik Pontén
Ledamot
Per Lindqvist
Förste suppleant
Pierre Kärfstedt
Andra suppleant