Styrelsen 2018

Jimmy Petersson
Ordförande

Medlem i styrelsen sedan 2009.

Omkring 20 års erfarenhet av Judo.

Studerat 3 år på tränarprogrammet vid Örebro Universitet.

Ledamot i Svenska Judoförbundets Instruktörsutskott.

Metodikhandledare för Svenska Judoförbundet.

EmailFacebookHemsida
Helan Abdulla
Vice Ordförande

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Eugenia Olsson
Kassör

Medlem i styrelsen sedan 2017.

Maria Reimer
Sekreterare

Medlem i styrelsen sedan 2017.

Patrik Pontén
Ledamot

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Per Lindqvist
Förste suppleant

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Pierre Kärfstedt
Andra suppleant

Medlem i styrelsen sedan 2018.