Gradering

Riktlinjer för gradering av Kyu-grader

Här finner ni de riktlinjer och de krav som vi i Kristinehamns judoklubb ställer på våra medlemmar för gradering upp till brunt bälte. Dessa gäller samtliga medlemmar i föreningen och bygger på svenska judoförbundets graderingsbestämmelser för kyu-grader.

Judopass

För att man ska kunna tävla på större tävlingar än pokaljakten måste man ha minst 5 kyu, samt ett judopass. Inom judon är judopasset utövarnas legitimation så att man vet vem utövaren är, samt tillhör en klubb som är ansluten till svenska judoförbundet.

Svenska Judoförbundets Bestämmelser för kyu-grader

Här finner ni Svenska Judoförbundets bestämmelser för Kyu-grader. I detta dokument finner de specifika krav som ställs för varje grad.

Riktlinjer för gradering till Dan-grader

Här finner ni de riktlinjer och de krav som vi i Kristinehamns judoklubb ställer på våra medlemmar för gradering till högre grader. Dessa gäller samtliga medlemmar i föreningen och bygger på svenska judoförbundets graderingsbestämmelser för Dan-grader.

Ansökan om Dangradering

Här finner ni Svenska Judoförbundets ansökningsblankett för prövning av Dan-grad. Läs Kristinehamns Judoklubbs Riktlinjer för gradering till Dan-grader innan.Svenska Judoförbundets Bestämmelser för Dan-grader

Här finner ni Svenska Judoförbundets bestämmelser för Dan-grader. I detta dokument finner de specifika krav som ställs för varje grad.