Gult bälte - 5 kyu

Krav

  • Du skall var minst 7 år fyllda!

  • Du skall tränat judo i minst 2 terminer!

  • Du skall ha tränat
    minst 15 timmar sedan den senaste graderingen!

  • Efter gradering till denna grad får du minst vänta 1 termin, tills nästa gång du får gradera!

OBS!
Teknikerna som visas på videon kanske inte utförs på samma sätt hos oss, men ni får ett hum om hur tekniken skall utföras!