Övriga
Klubbfunktionärer

2019

Patrik Gardsiö
Tränaransvarig
Jimmy Pettersson
Graderingsansvarig
Peter Gustavsson
Tävlingsansvarig
Vakant
Barn & Ungdomsansvarig
Jimmy Pettersson
Utbildningsansvarig
Untitled
Jämnställdhetsansvarig
Madelene Jakobsson
Klubbshopsansvarig
Patrik Ponten
Idrottslyftsansvarig (firmatecknare)
Jimmy Pettersson
Idrottslyftsansvarig (firmatecknare)
Patrik Pontén
Informationsansvarig
Styrelsen
Sponsoransvarig
Petri Hurskainen
Lokalansvarig
Patrik Pontén
Assisterande Lokalansvarig