Styrelsen

2019

Patrik Pontén
Ordförande

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Helan Abdulla
Vice Ordförande

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Jimmy Petersson
Kassör

Medlem i styrelsen sedan 2009.

Omkring 20 års erfarenhet av Judo.

Studerat 3 år på tränarprogrammet vid Örebro Universitet.

Ledamot i Svenska Judoförbundets Instruktörsutskott.

Metodikhandledare för Svenska Judoförbundet.

EmailFacebookHemsida
Fredrik Andersson
Sekreterare

Medlem i styrelsen sedan 2019.

Per Lindqvist
Ledamot

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Pierre Kärfstedt
1:e suppleant

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Petri Hurskainen
2:e Suppleant

Medlem i styrelsen sedan 2019