Antidoping

Antidopingfakta

Dopinglistan 2018

Här följer grundläggande fakta om antidoping som såväl styrelser, ledare och aktiva inom idrotten bör känna till.

 

Du omfattas av dopingreglerna

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente omfattar alla medlemmar i en idrottsförening som via sitt specialidrottsförbund (SF) är anslutet till RF. Du är som medlem i en idrottsförening skyldig att känna till dopingreglerna, t ex WADA:s dopinglista, dispensregler och skyldigheten att ställa upp på dopingkontroll. Även ledare och andra funktionärer i klubben omfattas av dopingreglerna, men då handlar det om att de inte får medverka till att idrottsutövare dopas eller försvåra för dopingkontrollfunktionärer vid dopingkontroll.

 

Du kan dopingtestas

Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening ansluten till RF kan dopingtestas. RF tar närmare 4 000 dopingprov per år. 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och ibland motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Det ska inte finnas någon frizon på lägre nivå och det har visat sig att samhällsproblemet med missbruk av anabola androgena steroider huvudsakligen finns bland styrketränande motionärer.

 

Dopinglistan gäller globalt

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt den lista som World Anti-Doping Agency (WADA) upprättat. WADA:s dopinglista utgör en internationell standard i “World Anti-Doping Program”. De flesta internationella specialidrottsförbund är anslutna till världsantidopingkoden, som är det dopingregelverk som gäller, vilket innebär att WADA:s dopinglista också gäller i hela världen.

 

Röd-gröna listan är ett bra hjälpmedel

Röd-gröna listan över dopingklassade läkemedel finns här. Den är ingen dopinglista i juridisk mening utan ska ses som ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man ett rött eller grönt svar för det läkemedel man skriver in. Rött är dopingklassat medan grönt är tillåtet.

 

Man kan ansöka om dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. Elitidrottare måste normalt ansöka om dispens vid behandling med dopingklassade läkemedel. Idrottare på lägre nivå och motionärer som kanske aldrig tävlar omfattas av en generell dispens som ger dem rätt att utan ansökan använda läkemedel om det finns medicinska behov. Fullständiga dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

 

Risker med kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott på annat än rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott. Att satsa på kosten är alltid ett bättre val än att äta piller och pulver. På RF:s hemsida finns det mer att läsa om riskerna med kosttillskott.

 

Information om regler och antidopingfakta

RF:s hemsida finns alla dopingregler och mängder med fakta, statistik och lästips. Det som står i antidopingreglementet om påföljder är det som gäller. 

På det internationella planet finns motsvarande information från World AntiDoping Agency (WADA) på www.wada-ama.org.

Translate »