KRISTINEHAMNS JUDOKLUBB

1971

Kristinehamns Judoklubb är en ideellt arbetande förening som är medlem i Värmland-Örebro Judoförbund och Svenska Judoförbundet. Klubben är även medlemmar i Värmlands Parasportförbund (Värmlands Handikappidrottsförbund) och Svenska Parasportförbundet.

Kristinehamns Judoklubb är Kristinehamns äldsta kampsportsförening och bildad den 16 december 1971, och varit medlemmar i Svenska Judoförbundet sedan 1972. Klubben har 47 års erfarenhet att utveckla och utbilda framstående judoutövare, där vi under de senaste 12 åren tagit 50 mästerskapsmedaljer från SM till VM nivå, ett snitt på 4,2 mästerskapsmedaljer per år!

En förutsättning för klubbens framtida existens är aktiva och delaktiga medlemmar. Detta då medlemmarnas aktivitet är grundbulten i den Svenska idrottsrörelsen, som bygger på ideella krafter och engagemang.

Hos oss lägger våra tränare, övriga funktionärer och styrelsen i snitt 40 timmars ideellt engagemang i veckan, utan någon form av ekonomisk ersättning.

ORGANISATION

Klubben valde 2018 att anta följande organisationsstruktur.

Detta är ett system som tydliggör hur vår organisation styrs och hur den fungerar i det praktiska arbetet. 

Syftet är främst att säkerställa ett effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan medlemmar, styrelse och övriga funktionärer.

500


kvm träningslokal

127


Medlemmar

50


Mästerskaps Medaljer

48


Års erfarenhet

VISION 2025

“Kristinehamns Judoklubb – Den lilla föreningen med strävan att bygga morgondagens judoelit, utifrån kompetens och engagemang, samt en stor portion hjärta”

Translate »