Nyckeltal

2019

Medlemsfördelning 2018

Under 2018 har den negativa medlemstrenden som vi haft under några år vänt, under 2018 har medlemsantalet ökat långt över 100 medlemmar!

Detta är bra men inte tillräckligt!

Något som vi ser är att vi ökar kraftigt på tjejsidan där vi i vissa grupper är lika många tjejer som killar. Något som är positivt!

Vi är på god väg igen mot vår vision att bli “200 judoambassadörer, år 2020”, för tillfället är vi långt relativt långt ifrån och betyder att vi under de kommande 3 åren måste öka medlemsantalet med 24 personer per år.

Detta kommer bli en utmaning då vi är tillbaka, på den medlemsnivån  som vi var när visionen sattes!

Read More

Medlemsförändring 2006 - 2018

Under 2018 har den negativa medlemstrenden som vi haft under några år vänt, under 2018 har medlemsantalet ökat långt över 100 medlemmar!

Detta är bra men inte tillräckligt!

Något som vi ser är att vi ökar kraftigt på tjejsidan där vi i vissa grupper är lika många tjejer som killar. Något som är positivt!

Vi är på god väg igen mot vår vision att bli “200 judoambassadörer, år 2020”, för tillfället är vi långt relativt långt ifrån och betyder att vi under de kommande 3 åren måste öka medlemsantalet med 24 personer per år.

Detta kommer bli en utmaning då vi är tillbaka, på den medlemsnivån  som vi var när visionen sattes!

Read More
1
Mattor
1
Medlemar
1
Svartbälten
1
Träningar
1
Elit Tränare
1
SM Medaljer
1
NM Medaljer
1
EM Medaljer
1
VM Medaljer
1
OS Medaljer

Ekonomiskt resultat 2005 - 2018

Mellan 2005 – 2017 har föreningens intäkter ökat.

Men i takt med att intäkterna ökat har också utgifterna ökat.

Resultatet för 2006 kan förklaras med att vi köpte in nya mattor, och där med fick en mattbidrag för inköpet samt en ökad utgift i form av köpet, samt byte av underlaget under mattorna. 

2011 och 2012 fick vi ökade kostnader då vi flyttade till den nya hallen och behövde anpassa den, måla om etc., samt att vi köpte in omkring 156 kvm ny judomatta.

Under 2017 fick vi en markant minskning av intäkter, men också utgifter detta är ett resultat av många ordförande byten under en kort period.

Read More

LOK-stöd VT 2018

LOK-stöd HT 2018

Under 2018 ökade aktiviteterna med ….
Read More

Budget och Resultat

 

 TextBudget 2017Resultat 2017Budget 2018Resultat 2018Budget 2019
 INTÄKTER     
3890Träning – Medlemsavgifter 20197,600.00 kr6,100.00 kr7,000.00 kr5,600.00 kr6,000.00 kr
3016Träning – Träningsavgifter VT/HT57,000.00 kr48,500.00 kr50,000.00 kr45,675.00 kr50,000.00 kr
3530Träning – Gradering3,500.00 kr2,150.00 kr3,000.00 kr1,300.00 kr3,000.00 kr
3012Träning – TRX70,000.00 kr52,980.00 kr50,000.00 kr10,600.00 kr0.00 kr
3013Arrangemang – Tävlingar7,000.00 kr9,240.00 kr7,000.00 kr0.00 kr0.00 kr
NYArrangemang – Läger0.00 kr0.00 kr0.00 kr0.00 kr0.00 kr
3910Arrangemang – Övriga (Uthyrning dojo, kalas)5,800.00 kr5,200.00 kr3,000.00 kr400.00 kr1,000.00 kr
3510Försäljning – Kiosk5,000.00 kr3,212.00 kr5,000.00 kr347.00 kr3,000.00 kr
3540Försäljning – Klubbshop15,000.00 kr12,724.00 kr15,000.00 kr8,970.00 kr20,000.00 kr
3570Försäljning – Salami, Newbody ect.15,000.00 kr11,560.00 kr10,000.00 kr12,750.00 kr20,000.00 kr
3821Bidrag – LOK-stöd24,000.00 kr25,171.00 kr24,000.00 kr17,866.18 kr17,000.00 kr
3810Bidrag – Kommunalt aktivitetsstöd10,000.00 kr19,504.00 kr15,000.00 kr6,088.00 kr15,000.00 kr
3811Bidrag – Kommunalt lokalbidrag30,000.00 kr30,000.00 kr30,000.00 kr30,000.00 kr30,000.00 kr
3820Bidrag – Idrottslyft1,000.00 kr0.00 kr5,000.00 kr0.00 kr0.00 kr
3812Bidrag – Kommunalt utbildningsbidrag1,000.00 kr0.00 kr0.00 kr0.00 kr0.00 kr
3880Bidrag – Övriga1,700.00 kr2,108.00 kr7,500.00 kr3,190.35 kr2,000.00 kr
 S:a INTÄKTER253,600.00 kr228,449.00 kr231,500.00 kr142,786.53 kr167,000.00 kr
       
  Budget 2017Resultat 2017Budget 2018Resultat 2018Budget 2019
 KOSTNADER     
5010Lokal – Lokalhyra-82,500.00 kr-82,500.00 kr-90,000.00 kr-82,500.00 kr-90,000.00 kr
5070Lokal – Underhåll/reparation-15,000.00 kr0.00 kr-2,500.00 kr-753.00 kr-2,500.00 kr
5490Lokal – Förbrukningsmaterial-32,000.00 kr-2,759.00 kr-3,000.00 kr0.00 kr-3,000.00 kr
6310Lokal – Försäkring-4,300.00 kr-4,339.00 kr-4,400.00 kr-4,425.00 kr-4,500.00 kr
4025Lokal – STIM-3,100.00 kr-2,088.00 kr-2,000.00 kr-1,087.00 kr0.00 kr
4018, 4022Arangemang – Tävling (medaljer, lokal)-2,300.00 kr-3,161.00 kr-3,200.00 kr0.00 kr0.00 kr
NYArangemang – Avslutning Badhus HT0.00 kr
4019,4027, 4033Träning – Tävlingar (startavgift, reseersättning)-60,500.00 kr-22,225.00 kr-55,000.00 kr-21,154.00 kr0.00 kr
4030Träning – Läger – (deltagaravgift)-8,000.00 kr-5,660.00 kr-7,000.00 kr-13,800.00 kr-5,000.00 kr
7612Träning – Utbildningar – (deltagaravgift)0.00 kr-1,000.00 kr-5,000.00 kr0.00 kr-2,000.00 kr
4025Träning – Gradering-4,500.00 kr-750.00 kr-750.00 kr0.00 kr-750.00 kr
5910Information – Annonsering-6,000.00 kr-7,182.00 kr-7,000.00 kr-4,189.00 kr-5,000.00 kr
6540Information – IT – Utgår 2019-6,200.00 kr-5,941.00 kr-5,000.00 kr-7,350.00 kr-5,000.00 kr
NYInformation – Hemsida
NYInformation – SportAdmin
6570Ekonomi – Bank-1,800.00 kr-2,659.50 kr-2,000.00 kr-2,514.00 kr-2,600.00 kr
NYEkonomi – Bokföring
6490Ekonomi – Övriga förvaltningskostnader0.00 kr0.00 kr-450.00 kr0.00 kr
8422Ekonomi – Dröjsmålsränta0.00 kr0.00 kr-10.00 kr0.00 kr
6070Styrelsen – Möteskostnader, uppvaktningar-3,000.00 kr-2,917.00 kr-3,000.00 kr0.00 kr0.00 kr
4110Styrelsen – Representation0.00 kr-800.00 kr0.00 kr0.00 kr0.00 kr
6980Medlemsavgift – Egna medlemsavgifter Utgår 2019-15,000.00 kr-17,462.00 kr-18,000.00 kr-14,370.00 kr-15,000.00 kr
NYMedlemsavgift – Svenska Judoförbundet
NYMedlemsavgift – Parasportförbundet
NYMedlemsavgift – Värmland/Örebro Judoförbund
NYMedlemsavgift – Värmlands Parasportförbund
4380Inköp – Kiosk-5,500.00 kr-5,510.00 kr-5,500.00 kr-1,602.65 kr-4,000.00 kr
4540Inköp – Klubbshop-15,000.00 kr-13,404.80 kr-10,000.00 kr-10,117.00 kr-10,000.00 kr
4570Inköp – Salami, Newbody ect.-10,000.00 kr-8,500.00 kr-8,000.00 kr-10,125.00 kr-12,500.00 kr
4541Inköp – Tränardräkter-5,000.00 kr0.00 kr0.00 kr0.00 kr0.00 kr
 S:a KOSTNADER-279,700.00 kr-188,858.30 kr-231,350.00 kr-174,446.65 kr-161,850.00 kr
       
 RESULTAT-26,100.00 kr39,590.70 kr150.00 kr-31,660.12 kr5,150.00 kr