Styrelsen

STYRELSEN

2019

Helan Abdulla Vice Ordförande

Helan Abdulla

Vice ordförande sedan 2018.
Medlem i styrelsen sedan 2018.

Jimmy Pettersson Kassör

Jimmy Pettersson

Kassör sedan 2019.
Medlem i styrelsen sedan 2009.
(Ordförande 2018, Ledamot 2011-2017, Suppleant 2009-2010).
Ledamot Svenska Judoförbundets Instruktörsutskott sedan 2018.
f.d. Ordförande Svenska Judoförbundets Instruktörskommitté 2014-2016.

Fredrik Andersson Sekreterare

Fredrik Andersson

Sekreterare sedan 2019.
Medlem i styrelsen sedan 2019.

Per Lindqvist Ledamot

Per Lindqvist

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Pierre Kärfstedt 1:E Suppleant

Pierre Kärfstedt

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Petri Hurskainen 2:E Suppleant

Petri Hurskainen

Medlem i styrelsen sedan 2019.