Helan Abdulla Ordförande

Helan Abdulla


Ordförande sedan 2020.
Vice Ordförande 2018-2019
Medlem i styrelsen sedan 2018.

Pierre Kärfstedt Vice Ordförande

Pierre Kärfstedt

Vice Ordförande sedan 2020. Medlem i styrelsen sedan 2018.

Jimmy Pettersson Kassör

Jimmy Pettersson

Kassör sedan 2019.
Medlem i styrelsen sedan 2009.
(Kassör 2019-, Ordförande 2018, Ledamot 2011-2017, Suppleant 2009-2010).
Ledamot Svenska Judoförbundets Instruktörsutskott sedan 2018.
f.d. Ordförande Svenska Judoförbundets Instruktörskommitté 2014-2016.

Fredrik Andersson Sekreterare

Fredrik Andersson

Sekreterare sedan 2019.
Medlem i styrelsen sedan 2019.

Petri Hurskainen Ledamot

Petri Hurskainen

Medlem i styrelsen sedan 2018.

Tanja Högberg 2:E Suppleant

Tanja Högberg

Medlem i styrelsen sedan 2020.

Translate »