Grönt bälte med blå markering - 3 kyu

Krav

  • Du skall var minst 11 år fyllda!

 

  • Du skall tränat judo i minst 5 år!

 

  • Du skall ha tränat minst 45 timmar sedan den senaste graderingen!

 

  • Kontinuerlig träning ska ske i ordinarie träningsgrupp, samt vid klubbens allmänna teknikträning.

 

  • Efter gradering till denna grad får du minst vänta 1 år, tills nästa gång du får gradera!

OBS!
Teknikerna som visas på videon kanske inte utförs på samma sätt hos oss, men ni får ett hum om hur tekniken skall utföras!