Gult bälte med orange markering - 5 kyu

Krav

  • Du skall var minst 8 år fyllda!

 

  • Du skall tränat judo i minst 3 terminer!

 

  • Du skall ha tränat minst 20 timmar sedan den senaste graderingen!

 

  • Kontinuerlig träning ska ske i ordinarie träningsgrupp, samt vid klubbens allmänna teknikträning!

 

  • Efter gradering till denna grad får du minst vänta 1 termin, tills nästa gång du får gradera!

OBS!
Teknikerna som visas på videon kanske inte utförs på samma sätt hos oss, men ni får ett hum om hur tekniken skall utföras!