Vitt bälte med gul markering - 6 kyu

Krav

  • Du skall var minst 7 år fyllda!

 

  • Du skall tränat judo i ungefär 1 termin!

 

  • Du skall ha tränat minst 10 timmar.

 

  • Träning ska ske i ordinarie träningsgrupp.

 

  • Efter gradering till denna grad får du minst vänta 1 termin, tills nästa gång du får gradera!

OBS!
Teknikerna som visas på videon kanske inte utförs på samma sätt hos oss, men ni får ett hum om hur tekniken skall utföras!