Tel: 0739479367 Mail: Info@kristinehamnsjuoklubb.se

Info COVID-19

Allmän information

Folkhälsomyndighetens (FMH:s) föreskrifter och allmänna råd ändrades den 14 juni. Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare togs bort, och nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts numera.

För övriga idrotts- och träningsaktiviteter gäller befintliga rekommendationer.
Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men de som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta försiktighetsåtgärder.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Svenska Judoförbundet har utfärda nya rekommendationer för judoträning från och med den 14 juni 2020: De förordningar, råd, riktlinjer och rekommendationer som FHM och andra myndigheter har utfärdat ska beaktas vid judoträning och -tävling. FHM:s verktyg för riskbedömning av mindre sammankomster och evenemang kan och bör användas som vägledning för hur judoklubbar kan organisera sin egen verksamhet på bästa sätt.

Deltagare

 • Det är viktigt att var och en värderar för och emot och att alla visar ansvar och avstår från att gå till träningen vid minsta symptom!
 • Byta om hemma före och efter aktiviteter, samt duscha hemma!
 • Tvätta och sprita händerna innan träningen samt efter träningen.
 • Dela inte vattenflaskor, och liknande som kan överföra saliv.
 • Inga föräldrar eller anhöriga i hallen under eller efter träningen.
 • Vi tränar enbart med en partner under träningen (om någon är udda tränar de tre), inga byten sker under träningen!
 • Vi kör enbart stående judo på träningen!
 • Riskgrupper får inte delta i träningen för deras egen säkerhet! (Med riskgrupp avses alla som tillhör riskgrupperna enligt FHM, till exempel alla över 70 år, de som har högt blodtryck eller hjärt-/lungsjukdom, de som har anhöriga hemma som är riskgrupp osv.)
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Föreningen

 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa ofta toaletter och ytor som många tar i, samt judomattan (varje dag)
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Avisa föräldrar eller vårdnadshavare från hallen för att minska smittspridning.
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Vi tränar enbart med en partner under träningen (om någon är udda tränar de tre), inga byten sker under träningen!
 • Vi kör enbart stående judo på träningen!
 • Riskgrupper får inte delta i träningen för deras egen säkerhet! (Med riskgrupp avses alla som tillhör riskgrupperna enligt FHM, till exempel alla över 70 år, de som har högt blodtryck eller hjärt-/lungsjukdom, de som har anhöriga hemma som är riskgrupp osv.)
 • Den som kommer till träningen med minsta symptom skickas hem!
 • Insjuknar man under idrottsaktivitet skickas man hem direkt!
 • Det är viktigt att var och en värderar för och emot och att alla visar ansvar och avstår från att gå till träningen vid minsta symptom!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Optimized by Optimole