Info COVID-19

Allmän information

Folkhälsomyndighetens (FMH:s) föreskrifter och allmänna råd ändrades den 14 juni. Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare togs bort, och nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts numera.

För övriga idrotts- och träningsaktiviteter gäller befintliga rekommendationer.
Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men de som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta försiktighetsåtgärder.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Svenska Judoförbundet har utfärda nya rekommendationer för judoträning från och med den 14 juni 2020: De förordningar, råd, riktlinjer och rekommendationer som FHM och andra myndigheter har utfärdat ska beaktas vid judoträning och -tävling. FHM:s verktyg för riskbedömning av mindre sammankomster och evenemang kan och bör användas som vägledning för hur judoklubbar kan organisera sin egen verksamhet på bästa sätt.

Deltagare

Föreningen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Optimized by Optimole